Huzar Krynica

logo

KONTAKT

logo

Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG
Dom Wypoczynkowy „Huzar”
ul. Pułaskiego 87
33-380 Krynica Zdrój
Nip: 526 000 18 84

Recepcja:
Tel: +48 18 471 56 51
e-mail: biuro@huzar-krynica.pl
Numer konta: BANK PKO BPO / Krynica Zdrój
84-1020-3453-0000-8002-0010-4505

skontaktuj się z nami

  RODO
  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych, dalej RODO, uprzejmie informujemy, że Twoje dane są przetwarzane w Domu Wypoczynkowym HUZAR w Krynicy Zdrój, dalej DW Huzar, na zasadach opisanych w tym rozporządzeniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Administratorem Twoich danych jest, ZNP Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, działający w ramach swojej jednostki organizacyjnej: ZNP ZG Dom Wypoczynkowy HUZAR z siedzibą w Krynicy Górskiej, ul. Pułaskiego 87,  33-380 Krynica Zdrój, reprezentowany przez Dyrektora, zwanego dalej Administratorem.

  Kontakt z inspektorem danych osobowych zapewniamy poprzez pocztę elektroniczną: znp@wp.pl

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą, a Administratorem, zwana dalej Umową, do zawarcia której dochodzi po akceptacji Regulaminu DW HUZAR i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

  Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

  Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

  Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, ale co najmniej przez okres 2 lat od dnia rozwiązania Umowy.

  W swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów. W związku z powyższym, w razie potrzeby przekazujemy Twoje dane do współpracujących z nami firm, w tym: biura rachunkowego, biura turystycznego, a także firmom ubezpieczeniowym.

  Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

  W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  Jeśli uznasz, że działania Administratora naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora danych lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 606 950 000.